Home

Facebook Posts zijn in het origineel en niet vertaald.

Onze Laatste Facebook Posts

There are a lot of LGBTQI refugees who are can not tell their own stories. Maybe because they can not openly tell about many things. A group of students from HVA will give a workshop on the location of the Secret Garden on Aug., a lecture about Empouwerement.
Date: Wednesday 18 April 2018
Time: 18:00
Location: Oudezijds Voorburgwal 125 - 1012 EP Amsterdam

Vaak LGBTQI vluchtelingen kunnen helaas niet hun eigen verhalen vertellen. Misschien omdat ze niet openlijk over veel dingen kunnen vertellen. Een groep van studenten van HVA zullen woensdag a.s. op de locatie van Secret Garden een workshop geven die over Empowerment gaat. 
Datum: woensdag 18 april 2018
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Oudezijds Voorburgwal 125 - 1012 EP Amsterdam