Iran hangt 40 mensen op in een golf van executies

Iran heeft vanaf begin 2014 40 executies uitgevoerd, met ten minste 33 executies in de afgelopen week, zo meldt Amnesty International.

'Deze piek in het aantal executies die uitgevoerd zijn deze maand is alarmerend. De pogingen van de Iraanse autoriteiten om hun internationale imago te veranderen zijn betekenisloos als het aantal executies toeneemt’, zei Hassiba Hadj Sahraoui, Amnesty International’s Plaatsvervangend Directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Lees verder in onze nieuwsbrief...

executies

PERSBERICHT

HKU-studenten zoeken steun voor korte film ‘De jongen in mij’

De jongen in mij
(tekening gemaakt door Michiel Reijnders)

Hilversum, 21 maart 2014
In april starten de opnames voor de film ‘De jongen in mij’. De film gaat over een Marokkaans-Nederlandse meisje Nassira, van 13 jaar, die op weg is om een jonge vrouw te worden. Maar wil Nassira wel een vrouw worden, of wordt zij liever een jongen?

Nassira bevindt zich in een spagaat. In haar vriendenkring wordt Nassira gezien als one of the guys en draagt zij al enige tijd de jongensbijnaam Nasser. Haar familie heeft hier echter geen enkel besef van. Wat doet Nassira zodra zij ongesteld is geworden en haar moeder eist dat zij een jurk moet dragen? Gelukkig kan Nassira goed opschieten met haar vader, gespeeld door Mimoun Ouled Radi. Haar vader vindt het stoere gedrag van Nassira leuk, maar wil over drastische veranderingen nog niet nadenken.

Afgelopen zomer is scenarist Kim van Noord samen met regisseuse Melissa Martens begonnen aan het script. Inmiddels is het verhaal klaar om verfilmd te worden. “Ik houd van sociaal-maatschappelijke films en het liefst schrijf ik ook over of voor kinderen. Dit was een uitgelezen kans om die elementen te combineren in een afstudeerfilm,” zegt Kim van Noord.

De film laat een innerlijke worsteling zien die het verdient belicht te worden. De culturele achtergrond geeft een extra dimensie aan het verhaal. “Wij hebben doelbewust voor een (modern) Marokkaans gezin gekozen, omdat het onderwerp gevoelig ligt, maar ook omdat wij mensen kennen die open-minded zijn en het accepteren. Dit verhaal is eerlijk en intiem dat hopelijk mensen aan het denken zal zetten,” aldus Melissa die de film gaat regisseren.

Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang om in april te kunnen gaan draaien. De film wordt geholpen door verschillende LHBT (Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transseksueel) organisaties zoals Secret Garden. Zij helpen mee de film onder de aandacht te brengen.

Crowdfunding
Het maken van een film kost geld. Doordat iedereen op vrijwillige basis meewerkt, kan deze film met een relatief laag budget worden gemaakt. Op Facebook en op de website van de film is er een crowdfunding gestart om de film te kunnen financieren. Door te doneren wordt niet alleen de film gesteund maar ontvangt de donateur rewards. Ieder bedrag heeft haar eigen rewards zoals een DVD, toegang tot de première of een rol als figurant.

Voor meer informatie, of om een steentje bij te dragen aan de realisatie van deze film, kunt u kijken op www.dejongeninmij.nl  of like de Facebookpagina www.facebook.com/dejongeninmij 

Geachte heer, mevrouw,

Stichting Secret Garden heeft vijf bewogen jaren achter zich, een eerste lustrum! Reden om vooruit te zien, maar ook een moment om, even nog, achterom te kijken. Om te constateren, dat we veel LHBT’ers op weg hebben kunnen helpen, zowel mensen uit migrantenculturen met een vaak islamitische achtergrond die al in Amsterdam wonen - onze aanvankelijke doelgroep -, als vluchtelingen die naar Nederland komen vanwege hun seksuele geaardheid. Om te constateren, dat die laatsten - mannen en vrouwen, jongens en meisjes uit met name het Midden-Oosten en uit Afrika - gaandeweg zelfs de grootste groep bleek te zijn gaan vormen. Daarom, nu de inwoners van Amsterdam niet langer onze primaire doelgroep zijn, heeft de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente helaas moeten besluiten, mede wellicht gezien de krimpende budgetten, om haar substantiële subsidie aan de stichting te beëindigen.

Uiteraard zijn bestuur en vrijwilligers niet bij de pakken neer gaan zitten. De doelgroep heeft ons immers hard nodig. Bij een dreigend gebrek aan middelen hebben we omgezien naar een minder kostbare locatie en naar een nieuwe partner. Hierin zijn we wonderwel én in korte tijd geslaagd, want inmiddels heeft Stichting Secret Garden haar intrek mogen nemen in het Wereldhuis van de protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. Hier worden eveneens migranten opgevangen en, omdat zich onder dezen uiteraard ook LHBT’ers bevinden, vormt Secret Garden, naast hulp aan haar eigen cliënten, een welkome aanvulling op de faciliteiten die het Wereldhuis aan migranten wil bieden. Beide partijen zien daarmee uit naar een vruchtbare samenwerking.

Secret Garden kan verheugd meedelen, dat rust en zekerheid zijn teruggekeerd. Dat we een welkom adres hebben en dat we ons beleidsplan verder hebben toegespitst op opvang en ondersteuning van asielzoekers/vluchtelingen. En in principe kunnen onze activiteiten doorgang vinden als voorheen. Welke dat zoal geweest zijn, kunt u lezen in bijgaande brochure ter gelegenheid van ons eerste lustrum. Denk bij het lezen vooral aan die vele dankbare cliënten die we in de achter ons liggende jaren, door inzet en betrokkenheid van velen, nieuwe hoop op een zinvol leven in vrijheid hebben kunnen bieden. Namens hen bedankt Secret Garden haar vrijwilligers en haar donateurs, subsidiegevers, fondsen en particulieren die dat financieel mogelijk hebben gemaakt. En verder allen die, van al dan niet nabij, in aanraking met onze doelgroep hebben willen komen.

Maar we blijven eerlijk en vertellen daar ook meteen bij, dat Stichting Secret Garden nu vooralsnog zonder enig budget verder moet. Tenzij zij, als voorheen, donaties mag ontvangen van diegenen die in ons werk geloven. We doen daarom wederom een beroep op u en hopelijk doen we dat ook deze keer niet tevergeefs.

Met een bijdrage van € 500 maakt u een project mede mogelijk en met € 250 een maandelijkse activiteit. Voor € 100 helpt u ons bij het ondersteunen en begeleiden van een individuele LHBT asielzoeker en door een bedrag van € 50 te storten in de algemene middelen maakt u de lopende werkzaamheden van de stichting mogelijk. Of wordt vrijwilliger. Steun Secret Garden, geef een LHBT’er hoop op een zinvol leven.

Lustrumboek downloaden: click hier!

Secret Garden tijdelijk in het wereldhuis

het wereldhuis
... in het wereldhuis
De komende maanden worden de activiteiten van Secret Garden in het wereldhuis voortgezet.
Op maandagen zal het Secret Garden dag in het wereldhuis zijn met ontmoetingen in het internetcafé, thema-avonden, bijeenkomsten en debatten.
Maar ook op andere dagen zullen er activiteiten en met name spreekuren plaatsvinden.

Het wereldhuis als een centrum voor counseling en empowerment voor migranten zonder verblijfsvergunning heeft veel gemeen met Secret Garden: Zo zien wij beiden veel LHBT'ers waar de asielprocedure zonder intensieve begeleiding spaak dreigt te lopen of al op een dood spoor is belandt.
En allebei bieden wij naast individuele hulp ook trainingen en maken wij het mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten. Samen en met de nodige informatie sta je immers sterker.

Ayaat ter acceptatie van homoseksualiteit

respect
• Soera De Berg 21- 27
“En met de gelovigen zullen wij hun nageslacht, dat hun in het geloof volgt. En wij zullen zeker niets aan hun werken afdoen. Elk mens is onderpand voor zijn daden. En wij zullen hun een overvloed van fruit en vlees schenken, volgens hun wensen. Daar zullen zij elkaar een beker van hand tot hand reiken waarin ijdelheid noch zonde zal zijn. En er zullen knapen rondgaan alsof zij welbewaakte parels zijn. En zij zullen zich vragend tot elkaar wenden. Zij zullen zeggen: “Voorheen vreesden wij ter wille van onze families. Maar God is ons genadig geweest en heeft ons voor de marteling van de brandende wind behoed.””

• Soera De Onoverkomelijke Gebeurtenis 17-26
“Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen verouderen. Met bekers. Kannen en kopjes gevuld uit een bron - zij zullen daarvan geen hoofdpijn krijgen noch zullen zij dronken worden – En met fruit dat zij het liefst hebben – En met vlees van vogelen dat zij begeren. En er zullen schonen zijn met grote, mooie ogen, als verscholen parels. Als beloning voor wat zij plachten te doen. Zij zullen daar geen ijdele gesprekken of zondige taal horen, doch het woord “vrede, vrede”

• Soera De Mens 11-22
“En Hij zal hen voor hun standvastigheid belonen met een tuin en kleren van zijde, zich daarin nedervlijende op sofa’s zullen zij het noch te koud noch te warm hebben. En de schaduw de bomen zal dicht over hen zijn en de trossen fruit zullen gemakkelijk bereikbaar worden gemaakt. En zilveren vaten zullen aan hen worden rondgegeven, en bekers, kristalhelder, uit zilver, in de juiste maat vervaardigd. En daarin zal hun een drank worden gegeven, vermengd met gember van een bron genaamd Salsabiel. En jongens, die niet verouderen, zullen om hen rondgaan (om hen te bedienen). Wanneer gij hen ziet, denkt gij dat zij verstrooide parelen zijn. En waarheen gij ook kijkt, zult gij een zaligheid voelen en een groot koninkrijk aanschouwen. Zij zullen klederen van fijne groene zijde en zwaar brokaat dragen en zilveren armbanden. En hun heer zal een zuivere drank geven. Hij zal zeggen: “Dit is uw loon, omdat uw streven waardvol was.”

respect

Asielzoekers die zeggen dat zij in hun land van herkomst vanwege hun homoseksuele geaardheid worden vervolgd vallen binnen het vluchtelingenrecht van de Europese Unie. Dat betekent dat zij om die reden aanspraak kunnen maken op de vluchtelingenstatus, blijkt donderdag uit een advies van advocaat-generaal Eleanor Sharpston van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het advies volgt op vragen van de Nederlandse Raad van State uit april 2012 over een Europese richtlijn die stelt dat aanspraak kan worden gemaakt op de vluchtelingenstatus als sprake is van vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. De Raad wilde duidelijkheid over de vraag of homoseksuelen een specifieke sociale groep vormen.

De vragen hadden in het bijzonder betrekking op de weigering door toenmalig minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) om drie homoseksuele mannen uit Senegal, Uganda en Sierra Leone een asielvergunning te geven. De drie gingen in beroep, waarna de Raad van State besloot navraag te doen bij het Europese Hof.

Afhankelijk van de omstandigheden in een land van herkomst kunnen homoseksuelen een specifieke sociale groep vormen, stelde de advocaat-generaal donderdag in haar advies. Volgens Sharpston betekent strafbaarstelling van homoseksualiteit echter niet per definitie dat er ook sprake is van vervolging zoals die in de richtlijn wordt gedefinieerd. Hoewel onderscheid op basis van seksuele geaardheid neerkomt op willekeur is het volgens haar aan nationale autoriteiten om na te gaan of een asielzoeker gevaar loopt in zijn of haar grond- of mensenrechten te worden aangetast.

In maart dit jaar stelde de Raad van State opnieuw vragen aan het Hof van Justitie. Deze keer ging het over de vraag hoe kan worden beoordeeld of een vluchteling die op grond van homoseksualiteit asiel aanvraagt inderdaad homoseksueel is. De Raad wil weten hoe de beoordeling moet gebeuren en welke grenzen daarbij in acht moeten worden genomen. De behandeling van dit soort vragen door het Hof duurt doorgaans zo'n anderhalf jaar.