Huidige situatie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zei onlangs: “De situatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) in Irak is zo ernstig van aard dat zij in aanmerking kunnen komen voor een asielstatus in Nederland. Ze moeten dan wel aannemelijk maken dat zij afkomstig zijn uit Irak en LHBT zijn”. (zie ambtsbericht 2012)

De maanden ervoor werden de asielaanvragen van juist LHBT’ers door de IND afgewezen, waarbij als reden werd aangevoerd: de ongeloofwaardigheid van de desbetreffende asielzoekers. En vaak werden LHBT’ers uit Irak en Iran zelfs in detentiecentra opgesloten.

LHBT’ers worden tijdens hun verblijf in de AZC’s vaak geconfronteerd met discriminatie, beledigingen, isolement en geweld. Veel asielaanvragen van deze doelgroep, die uit diverse landen komt, zoals: Irak, Iran, Egypte, Palestina, Jordanië, Saoedi Arabië, Koeweit, Pakistan, Algerije, Libië, Oeganda, Gambia, Siërra Leone, Senegal, Georgië, Estland, Rusland, Azerbeidzjan en Colombia, worden afgewezen terwijl uit hun verhaal duidelijk naar voren komt dat ze zich in gevaar bevinden en dat terugkeer naar hun vaderland een zekere dood betekent.
Het gaat dus niet alleen om Iraanse en Iraakse LHBT’ers. Het is van essentieel belang dat er een verblijfsvergunning word verleend aan alle LHBT’ers die uit landen komen waar homoseksualiteit verboden/strafbaar en levensbedreigend is.

Ben je een asielzoeker en wil je informatie i.v.m. jou asielaanvraag, neem dan contact met ons op. Samen met jou, kunnen wij kijken waar onze stichting de nodige ondersteuning kan bieden. Hierbij kun je denken aan juridische, psychologische of sociaal/maatschappelijke ondersteuning.

940_Burgm_DSC03230