Program Oriendam 2017

Oriendam 2017OrienDam 2017 – Zondag 30 april – Tijd: 15.30 uur –

Locatie: Mezrab Cultural Center – Veemkade 576 – 1019 BL Amsterdam

 

De toestroom van vluchtelingen van de laatste tijd heeft in de samenleving en daarmee ook in de media tot veel ophef gezorgd. De aandacht ging vooral uit naar de AZC’s, die in verschillende gemeenten in Nederland geopend moesten worden. Onderwerpen zoals de veiligheid in onze samenleving, maar ook de economische impact van de toestroom werden veelal in één adem genoemd met het vaak tragische verhaal van de vluchtelingen zelf.

OrienDam is een evenement dat plaats zal vinden op zondag 30 april 2017. OrienDam brengt kunst & cultuur samen met de vluchtelingenproblematiek in Nederland. Het evenement vindt plaats bij Mezrab te Amsterdam. Mezrab is een belangorganisatie die een podium biedt aan mensen van diverse achtergrond die graag hun verhalen en ervaringen met anderen willen delen.

De locatie bij Mezrab wordt aangekleed met foto’s van diverse kunstenaars. Zij tonen diverse foto’s, onder anders van LHBTQI-slachtoffers die binnen AZC’s vanwege hun geaardheid zijn gediscrimineerd.

OrienDam hoopt om in de vorm van kunst, debat, brochure en documentaire de sociale tolerantie te vergroten. Meer tolerantie zal ertoe leiden dat het veiligheidsprobleem van LGBTQI-vluchtelingen bespreekbaar en hopelijk oplosbaar wordt. OrienDam draagt uiteindelijk bij aan een gevoel van veiligheid voor vluchtelingen in het AZC. Een veiligheid zoals die in Nederland normaal zou moeten zijn, namelijk voor zichtbaarheid en coming out van LGBTQI’s.

Met het project OrienDam willen de LBGTQI-vluchtelingen en Secret Garden mede in de vorm van kunst de aandacht vestigen op de onveilige positie van de nieuwe migranten met een homoseksuele geaardheid in AZC’s. De LGBTQI-vluchtelingen komen uit landen waar het uitkomen voor hun geaardheid niet mogelijk is, veelal verboden en soms zelfs levensbedreigend is. Na soms een traumatisch tocht belanden zij hier in Nederland in AZC’s. Ook hier is geen ruimte voor de LBGTQI-vluchtelingen om voor hun geaardheid uit te komen omdat andere migranten vaak niet openstaan voor seksuele diversiteit. LGBTQI-vluchtelingen, die denken een veilige plek in Nederland hebben bereikt en uitkomen voor hun geaardheid, worden door medebewoners van AZC’s gediscrimineerd, uitgescholden en zelfs geschopt, geslagen of aangerand. De daders worden niet achterhaald en komen niet in beeld.

Veel mensen binnen de migrantengroepen bevinden zich in de lagere sociaal economische lagen van de bevolking en hebben een sterke binding met religieuze waarden. Beide achtergronden kunnen er toe leiden dat bij migrantengroepen gemiddeld minder begrip is voor homoseksualiteit. Dit onbegrip wordt ook gevoed door een grote onbekendheid met de werkelijke positie, de geschiedenis en de leefwereld van homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen. Deze onbekendheid is zeker niet exclusief voor migrantengroepen.

Het COA zijn op dit moment niet in staat om de veiligheid van LGBTQI-vluchtelingen te garanderen. Maatregelen om de veiligheid te verbeteren worden niet genomen. De LGBTQI-vluchtelingen durven niet over een geaardheid uit te komen en kiezen er voor om, in het vrije Nederland, in de kast te blijven. In plaats van ruimte te bieden aan deze doelgroep om in vrijheid te leven achtervolgt het trauma van minachting de LGBTQI-vluchtelingen opnieuw.

Secret Garden heeft met het COA contact opgenomen om deze kwestie te bespreken. Echter, zij ontkennen het probleem en willen een discussie over de veiligheid van LGBTQI-vluchtelingen niet aangaan. Effectieve maatregelen om de positie van LGBTQI-vluchtelingen in AZC’s te verbeteren zijn dan ook niet verwachten. Den Haag is bereid om over veiligheid mee te denken maar een werkbare oplossing is vooralsnog niet gevonden. Het leven van LGBTQI-vluchtelingen in AZC’s blijft dan ook onveilig.

Des temeer een reden voor Secret Garden om voor deze groep in onze samenleving op te komen. Dit doet Secret Garden met het project Oriendam: enerzijds door de verhalen van de LGBTQI-vluchtelingen in de spotlights te zetten en anderzijds door het opstellen van een boek over de veiligheid van vluchtelingen in AZC’s in Nederland. Secret Garden hoopt hiermee het COA en de overheid te dwingen om een veilige haven voor deze doelgroep te creëren. Een veilige haven zoals dat voor de meeste Nederlanders een gewone zaak is.

 
Programma zondag 30 april 2017

15.30 uur: Aanvangdanser

Muziek van de Groep Angham Al Sharq (Oriental Melodies Group) 

16.00 uur: Alaa Ammar. Een vluchteling uit Syrië danst:

Between Damascus and Amsterdam”

Choreografie bij Ahmad joudeh (ook uit Syrië)

Music van Lena Chamamyan (love in Damascus )

 

16.05 uur: welkomstwoord door Emir Belatoui en de team die aan dit project meegewerkt heeft presenteren.

16.10 uur: Bart Mijland – Dag voorzitter

carlosDocumentaire van Carlos Motta

Carlos Motta is een Colombiaanse kunstenaar woonachtig in New York die in een aangrijpende documentaire de route van een LHBTQI vluchteling naar het veilige Nederland laat zien. We leren de vluchteling en zijn omgeving kennen waarbij de houding ten opzichte van seksuele diversiteit in het land van herkomst wordt geadresseerd. Carlos Motta laat ook zien hoe in Nederland de asielvragen van LHBTQI vluchtelingen door het IND worden behandeld. De documentaire is mede mogelijk gemaakt door het Stedelijk Museum van Amsterdam.

16.35 uur: Een gesprek via Skype met Carlos Motto de maker van de documentaire.

16.40 uur: Presentatie van het boek : The True Fate of LGBTQI Refugees in the Netherlands”- Verhalen van vijftien LHBGTQI vluchtelingen. Ze vertellen over hun homo-zijn in eigen land, over de gavaren die zij tijdens hun tocht door Europa naar de belofte land en over hun veiligheid binnen de AZC’s in Nederland.

– En gesprek met Bella stevens, die de interviewen heeft opgenomen.

– Het eerste exemplaar van het boek wordt aan Maria Visser geboden. Maria Visser steunt de stichting Secret Garden en LGBTQI vluchtelingen haar bezoekers. Ze steunt paar van hen en dankzij aan haar financiële ondersteuning is dit boek gemaakt.

– Een debat over LHBTQI vluchtelingen problematiek (opvang en veiligheid). Aan het debat doen mee: OlavePieters ( activist), Simion Blom (Groen Links), Mala Badi (activist uit Marokko)

18.00: Pauze – Orientaalse keuken & Music door Groep Angham Al Sharq ( The oriental Melodies Group)

19.00 uur begint de tweede documentaire/rapportage Homo emancipatie

Na de catering zal een documentaire/rapportage over de acceptatie en emancipatie binnen migranten kringen worden getoond. LGBHTQI, familieleden activisten vertellen hun verhalen.

Deze documentaire wordt gevolgd door een dialoog met aanwezigen, activisten en deskundigen.

catwalk20.30: Mode show (Catwalk) Hosted by Jennifer Hoplezz

De ontwerpers zijn: Jamal Saadi (Syrië), Maytham Hanoun (Irak) en George Elias (Syrië)

21.00: Het evenement wordt afgesloten met de buikdanseres Miram (een vluchteling uit Egypte).

 

Oriendam The Party – 6 mei 2017party

Live DJ’s, Oosterse & Beat Music

Optredens (African Dance groep, Belly dance acts en Dabka Syrische en Gogo jongens) en nog veel meer.

GGD zal aanwezig zijn om Gratis test/Hepatitis B te geven.

Tijd: van 23:00 tot 05:00

Locatie: Akhnaton – Nieuwzijdskolk 25-1012 PV Amsterdam

Entree: € 10,00 (€ 8,00 online)

Voor tickets opent u deze link:  https://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/JR2FDGLL/language/nl