Doelstellingen

• Voorlichting bieden aan onze doelgroep (moslim of uit een ander etnisch-culturele achtergrond) over verschillende onderwerpen en activiteiten, die hen in hun leven als homo- / bi-seksueel / lesbisch / en transgender ten goede komt.
• Fungeren als belangengroep voor LHBT’ers, naar andere organisaties en groeperingen.
• Cursussen opzetten om onze doelgroep zowel educatief als creatief bezig te laten zijn met haar eigen leef- en belevingswereld, en hierdoor het bevorderen van de zelfacceptatie van LHBT’ers.
• De integratie/participatie bevorderen van LHBT’ers uit onze doelgroep , in de multiculturele Nederlandse samenleving.
• Samenwerking met autochtone en allochtone belangengroepen of zelforganisaties in Nederland en met internationale groepen, die de belangen van onze doelgroep behartigen of bevorderen.

Carla-Man