Asielzoekers

Ondersteuning voor LHBT asielzoekers:

De stichting Secret Garden ondersteunt lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers), om beter te functioneren in de maatschappij. Zij begeleidt ook asielzoekers die naar Nederland zijn gevlucht wegens hun seksuele geaardheid. Deze groep wordt ondersteund op onder andere sociaal, psychisch en juridisch gebied. Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep veel moeite heeft om over haar seksuele identiteit te praten. Dit is bekend bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en de verantwoordelijke Ministerie. Uit een onlangs verricht onderzoek door de psycholoog Peter Herfst wordt dit nog eens heel duidelijk bevestigd.
(zie bijlage: onderzoek asielzoekers)

Secret Garden is sinds 2009 bezig om deze specifieke groep intensiever te ondersteunen en te begeleiden. Hiervoor heeft zij een brochure gemaakt en een documentaire.
Op 27, 28 en 29 september 2012 was er ook een congres “WE ARE FREE” georganiseerd waaraan veel internationale organisaties hebben deelgenomen. Tijdens dit congres zijn veel thema’s besproken en onder de aandacht gebracht die voor deze groep LHBT asielzoekers van groot belang zijn. (zie verslag congres)

Door de jaren heen heeft Secret Garden een grote expertise en ervaring opgebouwd op dit gebied.
Het is bekend dat de meeste LHBT asielzoekers in eerste instantie niet over hun gevoelens en geaardheid durven te praten. Uit ervaring weten wij dat dit voor de asielzoekers psychisch een enorme belasting is. En wij menen dat ook andere instanties zoals het COA en de verantwoordelijke minister deze problematiek zullen onderkennen. Zodoende is het voor alle betrokken partijen een enorme uitdaging om de asielprocedure adequaat en binnen een redelijke termijn af te handelen.
Ook signaleren wij dat er door de onduidelijkheid van de seksuele identiteit complexe problemen ontstaan voor alle betrokkenen. Onnodig om te vermelden dat dit erg veel tijd, energie en geld kost.

Bewust van dit feit heeft stichting Secret Garden daarom besloten om meer aandacht te gaan besteden aan deze doelgroep d.m.v. voorlichting. Wij willen hen informeren over seksuele diversiteit in Nederland en in het bijzonder hoe om te gaan met hun seksuele geaardheid in de Nederlandse samenleving. Zodat er snel duidelijkheid kan ontstaan in hun situatie en zij zich hopelijk sneller kunnen gaan accepteren en besluiten om over hun geaardheid te vertellen. Hierdoor kunnen zij zich beter voorbereiden op hun asielprocedure.

940_schildCAR_DSC04288