Wie zijn wij?

Secret Garden is een Stichting van en voor LHBT’ers (Lesbisch/Homo/Bi-seksueel en Transgender) met een etnisch-culturele achtergrond, en sympathisanten gevestigd in Amsterdam. De groep met een moslim achtergrond maakt een groot onderdeel uit van onze doelgroep. Haar taak is het behartigen van de belangen van haar doelgroep in de breedste zin van het woord.

Secret Garden biedt sociaal/maatschappelijke, juridische, psychologische ondersteuning en begeleiding aan alle LHBT’ers uit onzedoelgroep. Ook een belangrijk onderdeel van ons werk betreft de LHBT-asielzoekers.

De ondersteuning vanuit Secret Garden hangt af van de zorgvraag, die na aanmelding via e-mail, telefoon of inloop wordt geïnventariseerd tijdens een intakegesprek.
Mensen worden één-op-één of in een groep aan elkaar voorgesteld wanneer ze hun verhaal kwijt willen of lotgenoten willen leren kennen. Er is in het gebouw een ruimte waar men met elkaar kan praten.

Aan personen die bedreigd worden door familie en/of op straat zijn gezet, wordt via het vrijwilligersnetwerk geprobeerd om opvang en psychische ondersteuning aan te bieden. Met enige regelmaat is er een psycholoog aanwezig om met mensen te praten. Als personen behoefte hebben aan onderdak, wordt getracht daarin te voorzien door een veilige plek te vinden binnen het netwerk van de stichting.

LHBT immigranten worden vaak geholpen met praktische problemen die betrekking hebben op: de inburgeringscursus, sociale zaken, huisvesting etc. Verder behartigen wij de belangen van LHBT asielzoekers die vanwege hun geaardheid zijn gevlucht en bij ons aankloppen voor hulp. Ook bemiddeld Secret Garden in contacten met overheidsinstellingen.

Naast deze hulpverlening biedt Secret Garden de mogelijkheid mensen te ontmoeten tijdens onze maandelijkse thema-avond. Na een gezamenlijke maaltijd, wordt een documentaire (film, of andere audiovisuele materiaal) getoond waar vervolgens over wordt gediscussieerd. Soms is er alleen een discussieavond. Daarna is er de mogelijkheid om verder met elkaar van gedachten te wisselen. Deze thema-avonden worden maandelijks druk bezocht door ongeveer vijfentwintig tot vijftig personen.

SECGARDMarko